toltokep3

2010-ben, amikor az egyetem vezetésétől megbízást kaptam az egyetemi sportélet és a sportlétesítmények menedzselésére és fejlesztésére, könnyű s nehéz dolgom is volt egyben. Könnyű, mert sok sportszerető ember volt már az Egyetemen, akik életük jelentős részét áldozták az egyetemi, illetve a hallgatói sport, valamint a Gödöllői Egyetemi Atlétikai Club életben tartására, felvirágoztatására. Könnyű dolgom volt azért is, mert a Szent István Egyetemen többségében sportot szerető emberek tevékenykednek nap, mint nap. 

toltokep3

Ugyanakkor nehéz, hiszen ebből fakadóan rendkívül sok megrögzött hagyománnyal és „beidegződéssel” találkoztam, amelyek megváltoztatása sokszor reménytelennek tűnt. Nehéz volt az is, hogy belülről is érzékeltem, milyen leromlott állapotban vannak a sportlétesítményeink, üzemeltetésük mekkora nehézséget ró az Egyetemre, és a belső folyamatok milyen mértékben fojtják meg a fejlődés és változás lehetőségét. Természetesen nehéz volt az is, hogy a régi működési mechanizmusok már nem tették a rendszert alkalmassá a mai külső finanszírozási lehetőségek befogadására, nem létezett egységes sportkoncepció, egyetemi sportfejlesztési program, amely - legyen jó vagy rossz - legalább egy irányba vezetné az egyébként saját területén kiemelkedően tevékenykedő, de így mégis elszigetelt munkát végző és sokszor reménytelenül küszködő sportszakembereket, sportszerető embereket. 

Ebből fakadóan két dolog vált igazán sürgetővé: egyrészt, hogy ki kellett találni egy egyetemi sportfejlesztési koncepciót, amely a jövőbeli növekedés alapjául szolgálhat, másrészt a sportolás színtereit szolgáló sportlétesítmények fejlesztését meg kellett kezdeni. Ez a folyamat nehezebb és hosszabb volt a vártnál, mert nem volt követendő minta, hiányzott az egyetemen belül a központilag koordinált egyetemi sportfejlesztési koncepció. Így a legkézenfekvőbbnek az tűnt, hogy a sok-sok hazai szakemberrel konzultációjával, a külföldi mintákat figyelembe vevő, AEGON Tanulj és sportolj! prgramot hívjuk segítségül. Ezt a programot tanulmányozva és a Szent Isvtán Egyetemre formálva született meg az AEGON-SZIE Tanulj és sportolj! program.

Az egyetemi sportfejlesztési program tekintetében az első lépés volt a koncepció Szent István Egyetemre történő formálása.. A koncepció felvázolásában, a fejlesztési célkitűzések komplex jellegében (egyetemi sportolói életpálya-modell, sportszolgáltatásokat közvetítő Sportiroda, egyetemi sportolói kártya és ahhoz kapcsolódó kedvezményrendszer, a szervezett és az önszerveződésen alapuló egyetemi sport létesítmény-feltételeinek biztosítása) a külső források bevonásának lehetősége kiemelt szempont volt. Ezért is tartom fontosnak, hogy egy kész programhoz csatlakoztunk. Az Aegon Magyarország Biztosító zRt már akkor a program mellé állt, amikor az még csak fejlesztési terv szintjén létezett, így az egyetemi programot is támogatta és elsőre névadó szponzorként segített. Így vált a sport és az egészséges életmód választása és a sportolói életpálya párhuzamos fejlesztése a program legfontosabb céljává.

Ezt követően egyre többen látták meg programunk jelentőségét. Egyre-másra érkeznek a megkeresések és ennek köszönhetően állnak mellénk akár csak bátorító szavakkal, de szerencsére tettekből sincs hiány. Így - mind a környezetünk fejlesztése, mind a stratégiai lépések tekintetében - már az első két év is sikeresnek könyvelhető el. Saját forrásból és a látvány-csapatsport támogatás fejlesztési lehetőségeinek köszönhetően sikerült a füves labdarúgó és kézilabda pályákat rendbe tenni, kerítéseket javítani, építeni, sport-infrastrukturális rendszerünket a megnövekedett igények alapján átalakítani, új területeket kialakítani. Életpálya modellünk alján az Egyetemmel stratégiai partneri viszonyban álló Főnix Ifjúsági Közhasznú Sportegyesület (Főnix ISE) gyakorlatilag három év alatt több, mint hatszáz gyermeknek nyújt biztos hátteret a mindennapi sportolásban.

Az Egyetem, az egyetemi klub (GEAC) és az utánpótlás bázisként üzemelő Főnix ISE együttműködése komplex, sportolói életút bevezetésének lehetőségét biztosítja a köznevelés intézményrendszerébe való belépéstől az egyetemi képzés időtartamának végéig, középtávú céljaink szerint azt követően is. Ez a rendszer a sportolói pályafutás valamennyi szakaszát képes lefedni úgy, hogy mellette biztosítja a tanulás, képzés, továbbképzés, szakképzés, egyetemi tanulmányok folytatását.

Az egyetemi komplex sportprogram megvalósítását szolgáló fejlesztések az első három évben: A fent vázolt sport-modellben a Főnix ISE hivatott a nem egyetemi korosztályok menedzselésére úszásban, vízilabdában, kézilabdában és labdarúgásban. A Főnix ISE beruházásában készült el a nemzetközi méretű és színvonalú műfüves labdarúgó nagypálya, ugyancsak az ő beruházásában sikerült hosszú idő után az Egyetemi Sportcsarnok parkettáját kicserélni, a küzdőtér palánkjait felújítani és a parketta védelmében egy párásító berendezést beszerelni.

Életpálya modellünk másik oszlopa a több évtizedes hagyományokra visszatekintő Gödöllői Egyetemi Atlétikai Klub, amely elsősorban az egyetemi szervezett sportélet (versenysport) megvalósításában vállal nagy szerepet. Sok más eredmény mellett büszkén elmondható, hogy (részben programunk segítségével) a GEAC 2012-ben az ország egyetlen egyetemi egyesülete volt, amely sportolót delegált az olimpián. A GEAC beruházásában elkészült a kis műfüves pálya, valamint a kosárpálya is.

A fenti két egyesület és az Egyetem együttműködésének köszönhetően olyan fejlesztések történtek, mint amilyenek az elmúlt 20 évben soha. Fentieken kívül sikerült leszigetelni az Egyetemi Sportcsarnokot, valamint a külső lelátókat, felújítani a mellékhelyiségeket és fejleszteni a gépparkot.

Sportszövetségekkel, sportegyesületekkel kötöttünk együttműködési megállapodásokat. Együttműködésünk a komplex egyetemi sportfejlesztési program népszerűsítéséről szól. A program hatására eddig 57 válogatott szintű sportoló jelentkezett egyetemünkre. Ez kiemelkedő szám, reméljük az Egyetemünkön tanuló sportolóink száma évről-évre növekvő tendenciát tart, többek között a sportfejlesztési program (és a részét képező ösztönzők) hatására.

Jelenleg is sok területen fejlődik az egyetemi sportélet. A GEAC meglévő és jól működő sportágai mellett további lehetőségeket nyitunk meg a hallgatói szabadidősport számára. Sok év után kialakulhat egy egységes rend a hallgatói szabadidősport, valamint az egyetemi versenysport viszonylatában. Ennek keretében a meglévő atlétika, vívás és asztalitenisz mellé szeretnénk az egyetemhez kapcsoltan kézilabdában, labdarúgásban, vízilabdában és kosárlabdában is emelni a szintet és színvonalat. Az a cél, hogy ezekben a sportágakban kellő vonzerőt nyújtsunk a SZIE–t választó sportolóknak. Fontos, hogy a SZIE hallgatóinak ne kelljen máshol versenyezniük csak azért, mert az egyetem lehetőségei esetleg nem nyújtanak kellő kihívást az itt tanuló sportolóknak. E folyamat részeként indult ismét útjára  az egyetemi vízilabda csapat az OB II-ben. 

toltokep4

Remélhetőleg támogatóink segítségével két-három éven belül az említett sportágakban eljutunk közvetlenül az erős elit mögé. 

Kiemelendő, hogy nem csak a versenysport szereplőinek, hanem rendszeresen sportoló fiataljainknak is nyújtunk kedvezményeket az egyetemi sportprogram keretében.

 

Mit várunk a jövőtől? 

A komplex egyetemi sportfejlesztési program egyik legfontosabb elemeként bevezetésre kerül a sportkártya. Ez teszi tervezhetőbbé és átláthatóbbá a létesítmények használatát a hallgatók számára is, a kedvezmények rendszerének működtetését, valamint az egyetemi élet további területeinek színesítését is (a kártyához nem csak a sporttevékenységhez kapcsolódó kedvezményeket is tervezünk csatolni).

Atlétikában, vívásban, asztaliteniszben, labdarúgásban, kosárlabdában, kézilabdában és vízilabdában is sikerül az országos élmezőnyben maradni, illetve ahhoz felzárkózni.

Lehetőségeinkhez mérten újabb sportlétesítmények épülnek és a meglévőek várhatóan tovább szépülnek.

Először az Egyetemi Sportcsarnok megújulásában gyönyörködhetünk 2013. negyedik negyedévében, de további terveink között szerepel egy – a Magyar Vízilabda Szövetség által már jóváhagyott sportfejlesztési programmal biztosított – professzionális, jól felszerelt uszoda létesítése is.

Egy éven belül, a két beruházás segítségével a sportcsarnok nyílászáróinak, fűtésének, világításának cseréje, javítása, valamint külső környezetének megújulása is megtörténik. Reményeink szerint hamarosan elkezdődhet egy edzőcsarnok építése – a Magyar Kézilabda Szövetség által már jóváhagyott sportfejlesztési programmal biztosított - is, amennyiben a korábban beadott építési engedélykérelmet mielőbb megkapjuk Ez a fedett, szabványos kézilabdapálya méretű csarnok nagy segítség lehet a megnövekedett igények kiszolgálásában.

Ezeknek a nem kis méretű fejlesztéseknek köszönhetően 2014 nyarán már sokkal színesebbé válhat az egyetem és a környék sportélete, valamint modernebbé, európai szintűvé válhat a sportinfrastruktúra.

Mind a sportági szakszövetségek, sportegyesületek, mind pedig a közép- és általános iskolák tekintetében tovább bővítjük az életpálya modell partnereinek számát, amelynek lényege, hogy már a középiskolában segítjük a programban résztvevő sportolók felkészülését, ill. a tanulás és a sport összehangolását!

A jövőben is a program három legfontosabb célját tartjuk szem előtt. Egyik célunk a versenysportolók tanulmányainak és sportfeladatainak támogatása, az életpályamodell felsőoktatásra vonatkozó fázisának biztosítása. A program további célja a szervezett szabadidősport minél népszerűbbé tétele Egyetemünkön, de nem utolsó sorban célként szerepel, hogy a programmal kapcsolatban álló köznevelési intézmények keretei között is meginduljon az aktívabb diáksport és annak felmenő rendszerű bekapcsolása az egyetemi sport irányába.

A felmenő rendszerben bevezetett életpályamodellünk eredménye a hallgatói vonzerő növelése, végső soron a nálunk diplomázott sportoló, sportszerető, a sporthoz kötődő és aktívan művelő értelmiségi réteg megteremtése.

A program minden résztvevője számára ismert, hogy rengeteg teendő van még. Elindultunk egy rögös úton, amely ugyanakkor rendkívül sok lehetőséget rejt magában. Hiszünk abban, hogy egy olyan programot indítottunk útjára, amelynek segítségével egyre több gyermek választja a sportot a tanulás mellett és egyre több áldozatkész szülő lesz, aki gyermekét az általunk kínált életpálya felé tereli.

 

Gödöllő, 2013. szeptember 23.

Balázs Zoltán
sportigazgató